Over asbest

Over asbest
Asbest is een verzamelnaam voor natuurlijke mineralen met een vezelstructuur. Asbest heeft lang bekend gestaan om een aantal goede eigenschappen: het is sterk, goedkoop, slijtvast, bestand tegen basen en hoge temperaturen.
Al lange tijd is bekend dat vaak en langdurig inademen van asbestvezels risico's voor de gezondheid opleveren. Daarom is het gebruik van asbesthoudend materiaal sinds 1993 verboden.
 

Gezondheidsrisico's
In het verleden zijn asbesthoudende materialen veel gebruikt in gebouwen en woningen, maar ook in dakplaten (golfplaten en leien). Door weersinvloeden, slijtage en beschadiging komen asbestvezels vrij. De verwering van asbestdaken gaat sneller dan gedacht. De vezels zijn dan niet meer hechtgebonden (zitten niet meer vast in ander materiaal) en verspreiden zich door de lucht. Dit levert gezondheidsrisico’s op voor dakeigenaren en omwonenden.
 

Asbestdakenverbod
Al sinds 2010 wordt er in Den Haag gewerkt aan een asbestdakenverbod, een belangrijke basis voor de versnellingsaanpak asbestdakensanering. De Tweede Kamer is in het najaar van 2018 akkoord gegaan om per eind 2024 het verbod in te laten gaan. Op 4 juni 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor een verbod op asbestdaken verworpen. Dat betekent dat er voorlopig geen verbod op asbestdaken komt. De Staatssecretaris van I&W heeft woensdag 5 juni 2019 in de Tweede Kamer aangegeven dat ze zich gaat beraden over de consequenties van het besluit van de Eerste Kamer. Voor eind 2019 is het de bedoeling dat er meer duidelijkheid is over hoe nu verder te gaan met de versnellingsaanpak van de sanering van asbestdaken, waarbij gekeken wordt naar uitvoerbaarheid, haalbaarheid en betaalbaarheid.

De provincie Overijssel ziet graag dat dakeigenaren hun asbestdak aanpakken en vervangen. Het is veiliger én beter voor ieders gezondheid. De provincie blijft voorlopig gemeenten en adviseurs ondersteunen om dakeigenaren bewust te maken van de voordelen van de aanpak van het asbestdak en ze tegelijk te motiveren het dak te vervangen. Ook lokale of regionale initiatieven om asbestdaken aan te pakken én samenwerkingsverbanden van bedrijven worden zoveel mogelijk gestimuleerd. Zo brengen we de vraag naar dakvervanging en het aanbod vanuit de markt (sanering en nieuw dak) beter bij elkaar.​

De provincie Overijssel werkt samen met de Overijsselse gemeenten, bedrijven, overheden en kennisinstellingen aan verschillende manieren en initiatieven om de sanering of vervanging van asbestdaken te versnellen. Voor eigenaren van een asbestdak zijn verschillende financiële regelingen beschikbaar. Onder het kopje Regelingen en leningen in het bovenstaand menu staat hierover meer informatie. Ook worden duurzame mogelijkheden gestimuleerd. Onderdeel van de versnelling is het beschikbaar stellen van deze Asbestdakenkaart met een koppeling naar de Zonnekaart. Op deze manier kunt u direct zien of uw dak geschikt is voor zonnepanelen.
 

Verzekering
Asbestdaken zijn op den duur niet meer verzekerbaar. Schade die ontstaat bij verspreiding van asbestdeeltjes door bijvoorbeeld brand, komt voor rekening van de dakeigenaar.