Links

  • MilieuCentraal

    Milieu Centraal geeft informatie over asbest op het dak, praktische tips en adviezen over het zelf verwijderen van (kleine) asbestdaken en suggesties om uw woning te verduurzamen.

  • Gecertificeerde bedrijven

    Wilt u controleren of een bedrijf gekwalificeerd is voor asbestinventarisatie en/of -sanering? Bekijk hier welke bedrijven gecertificeerd zijn.

  • Kenniscentrum Infomil

    Website van de rijksoverheid (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) met informatie over asbest.